Mediaplán a komplexní reklamní služby
 
Chcete uvést na trh nový výrobek nebo zvýšit jeho prodejnost? Celorepubliková nebo regionální komplexní reklamní kampaň v tisku, rozhlase, televizi, na billboardech atd. umožní všestranné, ucelené a cílené působení na potenciálního zákazníka.

Nabízíme Vám zkušenosti a kreativitu v přípravě kampaní:

- společné vypracování vhodné strategie prezentace s ohledem na cílovou skupinu zákazníků a zvolené marketingové cíle;
- námět pro komunikační sdělení - obrazové (grafické) i textové zpracování prezentace výrobku v tisku (inzeráty), rozhlase, TV, na billboardech, direct marketing;
- přípravu mediálních plánů reklamní kampaně dle požadovaného reklamního účinku.